Zakladateľ Falun Gongu publikoval článok „Prečo existuje ľudstvo“

Pán Li Chung-č’ je zakladateľom duchovnej disciplíny Falun Gong. Táto prax spája meditáciu a jemné cvičenia s morálnou filozofiou zameranou na princípy pravdivosti, súcitu a znášanlivosti.

Potom, ako pán Li začiatkom 90. rokov 20. storočia predstavil túto prax verejnosti v Číne, začalo ju podľa odhadov praktizovať 100 miliónov ľudí. Odvtedy sa táto prax rozšírila do viac ako 100 krajín sveta.

Pán Li bol štyrikrát nominovaný na Nobelovu cenu mieru a Európsky parlament ho nominoval na Sacharovovu cenu za slobodu myslenia. Je tiež držiteľom Medzinárodnej ceny za náboženskú slobodu organizácie Freedom House.

Tento článok Majstra Li uverejnili stránky Minghui pri príležitosti čínskeho nového roka.

 

* * *

Prečo existuje ľudstvo

 

Najprv by som chcel všetkých pozdraviť pri príležitosti príchodu čínskeho nového roka!

Keďže je nový rok, mal by som povedať zopár povzbudivých slov, ktoré by každý rád počul, vidím však nebezpečenstvo, ktoré sa krok za krokom približuje k ľudstvu. Kvôli tomuto ma Bohovia a Budhovia požiadali, aby som povedal všetkým živým bytostiam vo svete niekoľko slov, ktoré chcú povedať Bohovia. Každé slovo odhaľuje nebeské tajomstvá a cieľom je, aby ľudia poznali pravdu a dostali ďalšiu príležitosť, aby boli zachránení.

Prečo existuje ľudstvo? Od vytvorenia až po konečné časy prechádza vesmír dlhým procesom štyroch fáz: vytvorenie, stabilita, degenerácia a zničenie. Keď vesmír dosiahne koniec poslednej fázy „zničenia“, všetko vo vesmírnej ríši, vrátane vesmíru, v ktorom žijeme, sa v okamihu úplne rozloží a prestane to existovať! Všetky životy budú úplne zničené!

Keď človek zomrie, starnutím sa pokazí len jeho telo na povrchu, pričom pôvodná duša (opravdivé ja neumrie) sa reinkarnuje v ďalšom živote. Vesmír má vytvorenie, stabilitu, degeneráciu a zničenie, pričom ľudia majú narodenie, starnutie, chorobu a smrť ­– toto sú zákony vesmíru. Dokonca aj Bohovia prechádzajú cez tento proces, ibaže trvá veľmi dlhý čas; vyšší Bohovia prechádzajú cez ešte dlhší proces. Ich narodenie a smrť sú bezbolestné a počas tohto procesu zostávajú vedomí; akoby si len dávali iný odev. Týmto je povedané, že bytosti za normálnych okolností nebudú umierať. Ak sa vesmír a vesmírna ríša rozpadne počas poslednej fázy vytvorenia, stability, degenerácie a zničenia, bytosti sa už nebudú reinkarnovať, a všetky životy a hmota prestanú existovať, všetko sa premení na prach a vráti sa do stavu prázdnoty. Práve teraz ľudský svet zažíva koniec fázy „zničenia“ v procese vytvorenia, stability, degenerácie a zničenia. Všetko na konci času sa pokazí, takže nastane zničenie, a preto je ľudská spoločnosť v takom chaose. Ľudia nemajú láskavé myšlienky, sú promiskuitní, psychologicky perverzní, rozmáha sa užívanie drog a neviera v Boha – chaotické javy sa objavili v masovom meradle. Keď vesmírna ríša dosiahne koniec, je to nevyhnutné a dostalo sa to do tohto bodu!

Stvoriteľ si cení Bohov a všetky životy, ktoré sú láskavé a dobré, ako aj veľkolepé stvorenia vo vesmírnej ríši. Preto na začiatku fázy „degenerácie“ priviedol niektorých Bohov do najvonkajšej vrstvy vesmírnej ríše (všeobecne nazývanej „ríša mimo Fa[1]“), kde neboli žiadni Bohovia, a vytvoril zem. Zem nemôže existovať samostatne a musí sa opierať o obehový systém životov a stvorení vytvorený v zodpovedajúcej štruktúre vesmíru. Kvôli tomuto Stvoriteľ okolo zeme vytvoril zvonka veľkú hranicu; Bohovia ju nazvali Tri ríše. Predtým, ako sa začne spása bytostí v konečnej fáze, žiadni Bohovia, bez ohľadu na to, aké vysoké sú ich ríše, nemôžu svojvoľne a bez dovolenia Stvoriteľa vstupovať a vychádzať z Troch ríš. V rámci Troch ríš existujú tri hlavné úrovne: úroveň, ktorú obývajú všetky bytosti na tejto zemi, vrátane ľudských bytostí, sa nazýva „Ríša túžob“; nad Ríšou túžob je „Ríša foriem“ a ešte ďalej vyššie je „Ríša bez foriem“. Každá ríša je vyššia a nádhernejšia ako tá predchádzajúca, ale žiadna z nich sa nedá porovnať s nebeskými kráľovstvami v ríši Fa a vyššie. Nebesá, o ktorých ľudstvo často hovorí, sú v skutočnosti nebesami v Ríši foriem a v Ríši bez foriem v rámci Troch ríš. Pretože každá ríša má 10 úrovní nebies, Tri ríše majú spolu 33 úrovní nebies, vrátane Troch ríš samotných. Ľudstvo žije v Ríši túžob, najnižšej úrovni, kde je prostredie najhoršie. Ľudský život je bolestivý a krátky, no najstrašnejšou vecou je, že v ľudskom svete nie sú spravodlivé princípy. Ľudské princípy vo vesmíre sú prevrátené (okrem Fa princípov, ktoré Bohovia vyučovali ľuďom). Napríklad, víťazi sa stanú kráľmi, moc sa získava vojnou, silní sú hrdinami a tak ďalej. V očiach Bohov nič z tohto nie sú spravodlivé princípy, keďže moc bola získaná pomocou zabíjania a lúpenia. Vesmír a Bohovia takí nie sú, ale v ľudskom svete sú nevyhnutné a prípustné, pretože toto sú princípy v ľudskej ríši, ktoré sú „prevrátenými princípmi“ v porovnaní s princípmi vesmíru. Aby sa človek vrátil do nebies, musí nasledovať spravodlivé princípy a „kultivovať sa“. Niektorí ľudia žijú trochu lepším životom ako ostatní a myslia si, že sú na tom dosť dobre. To sa však len ľudia porovnávajú s inými ľuďmi v tejto ríši, pričom v skutočnosti ich životy existujú na smetisku vesmíru, nič viac. Tri ríše sú vybudované na najvonkajšej vrstve vesmíru vo vesmírnej ríši, a skladajú sa z najnižších, najhrubších a najšpinavších častíc ako sú molekuly a atómy. V očiach Bohov sa sem vysýpajú smeti z vesmíru. Preto Bohovia považujú vrstvu molekulových častíc za špinu alebo hlinu a toto je najnižšie miesto. Toto je pôvodný význam toho, že v náboženstve sa hovorí „Boh vytvoril človeka z hliny“. V skutočnosti to bola táto vrstva látok vytvorených z molekúl, ktorá bola použitá na vytvorenie ľudských bytostí.

Keď Bohovia stvorili ľudské bytosti, spravili to na príkaz Stvoriteľa, ktorý im nariadil, aby každý z nich stvoril ľudské bytosti na svoj vlastný obraz. Takže existujú bieli ľudia, žltí ľudia, čierni ľudia a ďalšie rasy. Hoci sú podoby rôzne, ich vnútorné životy im boli dané Stvoriteľom, takže majú všetci rovnaké hodnoty. Stvoriteľ požiadal Bohov, aby vytvorili ľudské bytosti, aby ich mohol použiť v poslednej fáze zničenia pri záchrane všetkých bytostí vo vesmíre, vrátane Bohov.

Prečo potom Stvoriteľ požiadal rôznych Bohov, aby vytvorili ľudí v takom nízkom a podradnom prostredí? Pretože toto je najnižšia úroveň vesmíru, je to miesto s najväčším utrpením. Utrpenie umožňuje človeku kultivovať sa; utrpenie človeku umožňuje, aby odčinil svoje hriechy a karmu. Ak človek uprostred utrpenia zostane láskavý, vďačný a je dobrým človekom, pozdvihuje sa. Navyše, spása je proces zdola hore – musí sa začať z najnižšieho miesta. Životy tu trpia, sú tu konflikty záujmov medzi ľuďmi, podmienky prírodného prostredia sú drsné, ľudské bytosti musia tvrdo pracovať, duševne aj fyzicky, aby prežili a tak ďalej. Všetko z toho poskytuje životom príležitosť pozdvihovať sa a odstraňovať karmu. Utrpenie môže zmenšiť karmu – to je isté. Uprostred utrpenia a konfliktov, ak si ľudia stále dokážu udržovať láskavosť, budú si zhromažďovať zásluhy a cnosť, a ich životy sa budú pozdvihovať.

Keď sa to dostalo do súčasného obdobia, keď Stvoriteľ išiel použiť ľudské telo na záchranu bytostí vo vesmíre, väčšina pôvodných životov v ľudských telách bola nahradená „Bohmi“, ktorí sa reinkarnovali ako ľudia. Je to preto, že ľudské telá môžu pomocou utrpenia odstrániť karmu, pričom ľudia sa môžu, v prostredí bez spravodlivých princípov, držať spravodlivých princípov, ktoré ľuďom vyučovali Bohovia a udržovať si láskavosť – a môžu si tak pozdvihnúť úroveň svojich bytostí. Konečná fáza prišla, nebeská brána v Troch ríšach sa otvorila a Stvoriteľ vyberá takéto bytosti, aby boli spasené.

V procese vytvorenia, stability, degenerácie a zničenia sa všetko vo vnútri vesmírnej ríše a vesmíru stalo nečistým a nie je to už viac také dobré, ako v čase, keď to bolo na začiatku vytvorené, takže všetko smeruje ku „zničeniu“. Inými slovami, všetko vo vnútri vesmírnej ríše sa pokazilo, a žiadna bytosť už nie je taká dobrá, ako bola na začiatku. Všetky bytosti už nie sú také čisté, všetky majú karmu, a preto je tu zničenie. Náboženstvo tento druh hriechu nazýva „pôvodný hriech“. Aby zachránil vesmír, Stvoriteľ požiadal veľký počet Bohov a Pánov, aby zostúpili do ľudského sveta a stali sa ľuďmi, aby trpeli, zlepšovali sa, zmenšili si svoje hriechy a pretvorili sa v tomto prostredí, aby sa tak mohli vrátiť do nebies. (Pretože v tom istom čase, ako zachraňuje vnímajúce bytosti, Stvoriteľ tiež pretvára vesmír.) Nový vesmír je absolútne čistý a veľkolepý. Ak si človek v tomto nevľúdnom prostredí dokáže udržiavať láskavosť, držať sa tradičných hodnôt, keď na neho útočia moderné názory, a stále si udržiava vieru v Bohov, keď je napádaná doktrínami ateizmu a evolúcie – takíto ľudia dosiahnu cieľ byť spasený a vrátia sa do nebeských kráľovstiev. Všetky chaotické javy sú poslednými usporiadaniami Bohov s cieľom preskúšať, či bytosti môžu byť zachránené. Utrpenie môže zároveň znížiť karmu – všetko sa to robí kvôli spáse ľudí späť do nebeských kráľovstiev.

To znamená, že ľudia nežijú vo svete kvôli tomu, aby dosiahli niečo v spoločnosti. Ľudia v živote súťažia, tvrdo sa snažia a bojujú o veci akýmikoľvek možnými spôsobmi, a toto ich len pokazí. Zostúpenie do sveta, aby sa stali ľuďmi, je kvôli odstráneniu hriechov a karmy a pre dobrú kultiváciu seba. Ľudia prichádzajú do tohto sveta, aby boli spasení, a prišli sa stať ľuďmi, aby čakali na Stvoriteľa, aby ich spasil späť do nebeských kráľovstiev. Kým čakali, život po živote si zhromažďovali zásluhy a cnosť, a toto je cieľom reinkarnácie. Tento chaotický svet je pre napĺňanie všetkých bytostí. Uprostred ťažkosti však niektorí ľudia prosili o božiu pomoc, ale nedostali to, o čo žiadali, a tak začali nenávidieť Bohov, až do takej miery, že začali odporovať Bohom, a niektorí dokonca vstúpili na démonickú cestu a spôsobili si novú karmu. Takíto ľudia by mali rýchlo obrátiť svoj kurz, prosiť Bohov o odpustenie a kajať sa, aby dostali príležitosť. V skutočnosti všetko v živote, či človek niečo má alebo nemá získať, je výsledkom karmických následkov za dobré a zlé činy, ktoré spravil v predchádzajúcom živote. Množstvo požehnania a množstvo cnosti nazhromaždené v predchádzajúcom živote určujú množstvo šťastia v tomto alebo ďalšom živote. Keď má človek veľa požehnania a cnosti, môže ich v ďalšom živote zameniť za to, aby sa stal vysokopostaveným úradníkom a mal vysoký plat, alebo za rôzne druhy bohatstva a požehnania, vrátane rodinného šťastia a toho, ako sa bude dariť jeho deťom. Toto je základným dôvodom, prečo sú niektorí ľudia bohatí, niektorí chudobní, niektorí majú vysoké postavenie a niektorí sú bez domova. Nie je to tak, ako vyhlasovala démonická rétorika rovnostárstva propagovaná zlou komunistickou stranou. Vesmír je spravodlivý. Bytosti sú odmenené požehnaním za dobré skutky, a budú musieť splatiť svoje zlé skutky, keď nie v tomto živote, tak v ďalšom. Toto je absolútnym zákonom vesmíru! Nebo, zem, Bohovia a Stvoriteľ sú milosrdní voči vnímajúcim bytostiam. Nebesá, zem, ľudstvo a Bohovia boli všetci vytvorení Stvoriteľom, ktorý absolútne nebude s niektorými bytosťami zaobchádzať dobre a s inými nedobre. Kauzálne vzťahy a karmická odplata – toto je základným dôvodom, prečo človek má alebo nemá v živote požehnanie.

Zisk alebo strata sa prejavujú v realite presne ako normálne javy v spoločnosti, ale v základe sú to karmické následky minulých činov týchto ľudí. Avšak to, či človek niečo má alebo nemá, zisky a straty, sa prejavia v ľudskej spoločnosti v súlade s podmienkami ľudskej spoločnosti. Preto bez ohľadu na to, či ste v živote chudobný alebo bohatý, mali by ste robiť dobré skutky, nerobiť zlé veci, zostať láskavý, ctiť si nebo a Bohov a byť rád, keď môžete pomáhať druhým. Týmto spôsobom si zhromaždíte požehnanie a cnosť a vo svojom ďalšom živote budete odmenený. V dávnej Číne starší ľudia hovorievali, že ak trochu trpíte v tomto živote, nemali by ste sa sťažovať, ale by ste mali robiť viac dobrých skutkov a zhromaždiť si viac cnosti, aby veci boli lepšie v ďalšom živote. Inými slovami, ak ste nerobili dobré skutky a nenazhromaždili ste si požehnanie a cnosť v predchádzajúcom živote, je zbytočné žiadať o Božiu pomoc. Vesmír má svoje princípy a Bohovia ich musia dodržiavať. Ak Bohovia spravia niečo, čo by nemali, tiež budú potrestaní. Nie je to také jednoduché, ako si ľudia myslia. Myslíte si, že Bohovia vám musia dať všetko, čo chcete? Podmienkou je, že musíte mať z predchádzajúceho života nazhromaždené požehnanie a cnosť; musíte vymeniť veci, ktoré chcete, za požehnanie a cnosť. To je určené princípmi Fa vesmíru. Ale keď o tom hovorím na základnej úrovni, toto nie je skutočným cieľom zhromažďovania požehnania a cnosti. Pre ľudí zhromažďovanie požehnania a cnosti vytvára a dláždi cestu pre návrat do nebies, čo je kľúčové; nie je to na výmenu za momentálne šťastie v jednom ľudskom živote.

 

Majster Li Chung-č’

29. deň 11. mesiaca roku Renyin

20. januára 2023

 


[1] Fa: Zákon a princípy budhovskej školy.