Prenasledovanie v Číne

Spočiatku čínska vláda Falun Gong podporovala, keďže si bola vedomá priaznivých účinkov tohto cvičebného systému na telo i myseľ človeka. Obrat nastal v roku 1999, keď zo štatistického prieskumu čínskej vlády vyplynulo, že tento systém praktizuje okolo 100 miliónov ľudí. Táto vysoká popularita ako i duchovné pozadie Falun Gongu sa stali tŕňom v oku čínskej vláde, ktorá sa rozhodla Falun Gong všetkými možnými spôsobmi potlačiť. Už 16. rok prebieha v Číne veľmi agresívna kampaň proti ľuďom praktizujúcim tento systém, ktorá sa nevyhýba ani krutým metódam fyzického a psychického týrania, či dokonca násilným odberom orgánov.

 

 

Existujú podrobné správy o viac ako 4018 praktizujúcich Falun Dafa, ktorí zahynuli pri prenasledovaní. Oveľa viac prípadov však zatiaľ nebolo zdokumentovaných (napr. nie je známe meno obete). Desaťtisíce žien, mužov a detí je uväznených v pracovných táboroch, kde sú denne mučení a ponižovaní.

 

 

Prenasledovanie dosiahlo svoj extrém v zriadení koncentračných táborov, kam posielajú ľudí, ktorých nedokážu „transformovať“ komunistickou ideológiou. V táboroch prebieha odber orgánov zo živých tiel a ich následné spálenie, aby sa odstránili dôkazy.

Tieto zločiny proti ľudskosti odhalili v roku 2006 kanadskí právnici David Kilgour a David Matas. Zhrnuli ich v knihe „Krvavá žatva: Zabíjanie Falun Gongu kvôli orgánom“, za ktorú bol David Matas nominovaný na Nobelovu cenu mieru v roku 2010. Podľa ich výskumu bolo v rokoch 2000 až 2005 asi 41.500 orgánových transplantácii v Číne, kde sa nedá vysvetliť zdroj orgánov. Prišli k záveru, že jediným možným vysvetlením je používanie nasledovníkov Falun Gongu ako zdroja pre tieto transplantácie. Matas a Kilgour pritom vychádzali z oficiálnej vládnej štatistiky v ČĽR, rozhovorov s lekármi v nemocniciach, krátkych čakacích časov na orgán, lekárskych prehliadok vo väzeniach a ďalších nepriamych dôkazov.

Reakcie na prenasledovanie

Prenasledovanie Falun Gongu a násilné odbery orgánov odsúdili vo svojich vyhláseniach mnohé štáty, organizácie i jednotlivci. Medzi posledné patrí napríklad rezolúcia Európskeho parlamentu z 12. decembra 2013, v ktorej sa uvádza, že Európsky parlament:

- „vyjadruje hlboké znepokojenie nad pokračujúcimi a dôveryhodnými správami o systematickom, štátom povolenom odoberaní orgánov väzňom svedomia, ktorí s tým nesúhlasia, v Čínskej ľudovej republike, vrátane vysokého počtu stúpencov hnutia Falun Gong uväznených z dôvodu ich náboženského presvedčenia“

- „žiada EÚ a jej členské štáty, aby upozorňovali na odoberanie orgánov v Číne; odporúča, aby Únia a jej členské štáty verejne odsúdili zneužívanie v oblasti transplantácií orgánov v Číne a aby zvýšili povedomie o tejto otázke medzi svojimi občanmi, ktorí cestujú do Číny“

Pokiaľ aj vy cítite, že by ste chceli prispieť ku zastaveniu tohto nehumánneho zločinu, násilných odberov orgánov praktizujúcim Falun Gongu, budeme radi, ak podpíšete našu petíciu.