Vzostup Falun Gongu

Po značne traumatickej skúsenosti z Kultúrnej revolúcie (1966 – 1976) hľadali Číňania spôsoby, ako sa spojiť so svojimi starodávnymi duchovnými tradíciami bez rizika, že budú označení za spiatočníkov alebo kontrarevolucionárov. Nech sa čínska komunistická strana akokoľvek snažila zlikvidovať starodávne čínske duchovné praxe s cieľom ustanoviť triedny boj a ateizmus ako novú čínsku kultúru, nedokázala z ľudských sŕdc vykoreniť tradičné duchovné viery.

Skromné začiatky Falun Gongu

Na prelome desaťročí, začiatkom 90-tych rokov minulého storočia vrcholila v Číne popularita čchi-kungov. Zatiaľ čo mnohí čchi-kungoví učitelia navzájom zápasili o žiakov, na scéne sa objavil jeden, ktorého si všimla celá Čína.

Pán Li Chung-č’, zakladateľ Falun Gongu

Pán Li Chung-č’ sa narodil v meste Changchun na severovýchode Číny a v mladosti sa učil u budhistických a taoistických majstrov. V roku 1992, po dvoch rokoch prípravných prác s malou skupinou študentov na vyskúšanie a zistenie, ako najlepšie sprístupniť túto starodávnu tradičnú kultivačnú metódu širokej skupine ľudí, pán Li predstavil verejnosti Falun Gong nazývaný tiež Falun Dafa.

Jeho prednášky boli odlišné od prednášok iných čchi-kungových učiteľov, pretože sa zameriavali na morálne štandardy a zlepšovanie vlastného charakteru učeníkov.

13. mája 1992 mal pán Li Chung-č’ svoju prvú prednášku o Falun Gongu pre zhruba 180 poslucháčov v skromných priestoroch školy v Changchune.

V priebehu piatich mesiacov bol Falun Gong uznaný štátom-riadenou Čínskou asociáciou pre výskum čchi-kungovej vedy ako jej oficiálne odvetvie. Pán Li bol formálne označený za „Majstra čchi-kungu“ a získal povolenie učiť Falun Gong po celej krajine.

„Falun Gong je zázračný!“

December 1992 • Pán Li sa spolu s niekoľkými svojimi študentmi zúčastnili výstavy Orientálne zdravie 1992 v Pekingu. Pomocou čchi-kungu vyliečili choroby mnohých ľudí a medzi účastníkmi sa ozývalo „Falun Gong je zázračný“.

Pán Li dostal na podujatí najviac ocenení zo všetkých čchi-kungových majstrov a Falun Gong si vytvoril svoje miesto na čchi-kungovej scéne. Záujem o Falun Gong okamžite vyletel prudko nahor.

Predstavenie Falun Gongu na výstave Orientálne zdravie: Ako spomína pani Yang Li, zamestnankyňa výstavy, v dokumentárnom filme Teraz a pre budúcnosť: „Pomyslela som si, či by nebolo skvelé, keby túto chvíľu mohla zaznamenať televízna stanica? Tento človek bol uzdravený v priebehu niekoľkých sekúnd. Potom som videla, ako si pred pána Li okamžite kľakol muž v strednom veku, pravdepodobne jej syn. Aj on bol veľmi nadšený, veď to bola jeho matka, ktorá bola uzdravená. Pán Li povedal tomu mužovi: „Vstaň, vstaň, vstaň,“ akoby to, čo urobil, nič neznamenalo. Bolo to presne tak. Preto nie je isté, koľko ľudí ako ona bolo za jeden deň vyliečených.“

1992 – 1994 • V reakcii na veľký záujem v týchto rokoch pán Li takmer bez prestávky cestoval po celej Číne. V priebehu dvoch rokov usporiadal pán Li 54 prednáškových seminárov o Falun Gongu, pričom prestávky pozostávali iba z niekoľkých dní strávených cestovaním. Tieto semináre, často organizované miestnymi štátnymi čchi-kungovými organizáciami, väčšinou trvali 8-10 dní.

Pán Li vyberal iba malý vstupný poplatok na pokrytie nákladov na cestovanie a prenájom priestorov. Hoci svojim prednáškam nikdy nerobil reklamu, účinky praxe na zdravie sa šírili z človeka na človeka a nakoniec vždy prišli tisíce účastníkov.

Prednáška pána Li vo Wuhane v roku 1993

Učenia Falun Gongu sú odlišné od učení iných čchi-kungových škôl.

Falun Gong učí princípy pravdivosti, súcitu a znášanlivosti. Na ceste k zdraviu a duchovnému rastu zdôrazňuje zlepšovanie charakteru a cnosť namiesto nadprirodzených schopností.

Mnohí ľudia boli spočiatku prilákaní liečebnými účinkami Falun Gongu. Ďalším dôležitým dôvodom pre popularitu Falun Gongu však boli jednoduché a jasné požiadavky na praktizujúcich: Nasledujte vo svojom živote pravdivosť, súcit a znášanlivosť, zbavte sa negatívnych pripútaností a buďte zodpovední k sebe aj ostatným. Pán Li odrádzal praktizujúcich Falun Gongu od fanatizmu, ktorému sa praktizujúci iných čchi-kungových škôl často oddávali pri uctievaní svojich majstrov, a namiesto toho ich povzbudzoval k zameraniu sa na to dôležité – stávanie sa lepším človekom.

Čínski ľudia rozpoznali v učeniach Falun Gongu ústredné princípy, ktoré sú spoločné pre budhizmus a taoizmus. Na rozdiel od náboženstiev tam však neboli žiadne prikázania, náročné obmedzenia životného štýlu ani požiadavka opustiť sekulárny svet. Falun Gong vysvetlil podstatu kultivácie bez použitia ezoterického jazyka starodávnych písiem.

Čínsky Falun Gong • Vydanie knihy Čínsky Falun Gong v roku 1993 umožnilo prístup k tejto praxi oveľa širšiemu publiku.

Kniha pokrývala tieto témy: pôvod chorôb a ich skutočné odstránenie, pravý význam zlepšovania vlastnej mysle a tela (kultivácie), čo je karma a cnosť a aký je ich pôvod, účinok a ako sa vzájomne premieňajú, základné princípy vesmíru a oveľa viac.

„Pravé starodávne dobré veci sa vrátili!“

Čínska verejnosť rýchlo rozpoznala, že princípy Falun Gongu sú naozaj užitočné pre vedenie zmysluplného života. To prilákalo ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev, vrátane farmárov, ktorí sotva vedeli čítať, univerzitných profesorov, stavbárov aj komunistické kádre.

Keď sa Číňania stretli s Falun Gongom, či už sa rozhodli praktizovať ho alebo nie, väčšinou mali pocit, že ožíva opravdivé čínske dedičstvo. Ako povedal čínsky funkcionár na dôchodku pán Hao Ye: „Ľudia si to vzali skutočne k srdcu. Veríme, že vďaka Falun Gongu sa vrátili pravé starodávne dobré veci!“

Veľké uznanie od ministerstva verejnej bezpečnosti

30. august 1993 • Oddelenie ústrednej komisie čínskej komunistickej strany pre kontakt s verejnosťou a ministerstvo verejnej bezpečnosti usporiadali národnú konferenciu na poctu hrdinom v oblasti spravodlivosti a odvahy.

Čestné uznanie • 31. augusta 1993, potom ako pán Li Chung-č’ poskytoval liečenia čchi-kungom, udelila mu Čínska nadácia pre spravodlivosť a odvahu, pridružená inštitúcia ministerstva verejnej bezpečnosti, čestné uznanie.

Organizátori pozvali pána Li, aby návštevníkom konferencie poskytol čchi-kungové liečenie a zmiernil ich bolesť. Zo stovky zúčastnených boli mnohí zranení a ochrnutí pri boji so zločinom a aj napriek liečeniam v bežných nemocniciach mali stále pretrvávajúce príznaky. Mnohí trpeli dlhodobými zdravotnými problémami, spôsobenými bodnými či strelnými ranami a inými zraneniami. Po liečení pánom Li ich problémy odišli, vrátane bolesti hlavy či iných častí tela, únavy a závratov.

„Niektorí videli, ako im po liečení zmizli nádory; niektorým vyšli žlčové kamene do 24 hodín po liečení, niektorí s chorobami žalúdka, srdca čí kĺbov cítili, že ich problémy odišli hneď na mieste. Okrem jedného z týchto takmer 100 pacientov, ktorý mal len mierne problémy a necítil žiadne zjavné zmeny, všetci ostatní cítili silné účinky liečenia. Tieto účinky liečení zožali veľkú chválu.“ napísali organizátori v liste uznania.

December 1993 • Pán Li bol pozvaný, aby na Univerzite ministerstva verejnej bezpečnosti prednášal o Falun Gongu

Pán Li získava titul Najuznávanejší majster čchi-kungu, Falun Gong vyhráva Najvyššie čchi-kungové ocenenia na výstave Orientálne zdravie

December 1993 • Iba rok a pol po predstavení Falun Gongu verejnosti dostal pán Li špeciálne pozvanie, aby bol jedným z členov organizačnej komisie na výstave Orientálne zdravie 1993.

Hoci pán Li vo svojich učeniach vysvetlil, že Falun Gong nie je určený na liečenie chorôb a že výstavy v roku 1993 sa spolu so svojimi žiakmi zúčastnil s cieľom podporiť štátne čchi-kungové udalosti, táto výstava sa v skutočnosti stala pre Falun Gong veľkolepou udalosťou. Pri iných výstavných stánkoch nebolo mnoho ľudí, ale stánok Falun Gongu bol preplnený a boli pri ňom dlhé čakacie rady na liečenie a podpisy.

Najvyššie ocenenia • Pán Li dostal na výstave najviac ocenení a boli to tie najvyššie: „Ocenenie za rozvoj pokrokových vied“, „Špeciálne zlaté ocenenie“ a titul „Najuznávanejší majster čchi-kungu“.

V tom bode nebolo ďalších pochýb o silných liečivých účinkoch Falun Gongu a komisia výstavy spolu s komisiou odborníkov na čchi-kung sa zhodli, že najvyššie ocenenie výstavy – „Ocenenie za rozvoj pokrokových vied“ – by mal získať pán Li, ktorý okrem toho získal aj „Špeciálne zlaté ocenenie“ a titul „Najuznávanejší majster čchi-kungu“. Profil Falun Gongu významne vzrástol.

Falun Gong odvtedy ako žiariaca hviezda zatienil ostatné čchi-kungové školy.

Rýchle šírenie bezplatnej praxe na verejnosti

Zatiaľ čo skupiny ľudí cvičiacich čchi-kung ráno na námestiach v Číne sú bežným úkazom, množstvo ľudí na cvičebných miestach Falun Gongu bolo nezvyčajné.

Dobrovoľníci zdarma poskytovali pomoc s cvičeniami každému, kto sa ich chcel naučiť. Keď sa jedno cvičebné miesto stalo príliš veľkým, praktizujúci sa ponúkli a vytvorili nové cvičebné miesta inde.

Rýchle šírenie praxe na verejnosti. Dobrovoľník na ulici učí okoloidúceho pohyby rúk pri meditácii Falun Gongu. Každý záujemca sa môže zdarma naučiť päť jednoduchých cvičení Falun Gongu. Ľudia, ktorí sa zúčastnili prednášok Falun Gongu, začali učiť cvičenia členov svojich rodín a priateľov. Počet praktizujúcich Falun Gongu začal veľmi rýchlo narastať.

 

Falun Gong sa stal takým populárnym, že vo verejných parkoch a na námestiach, v malých dedinách aj veľkých mestách, bolo každé ráno vidieť stovky či tisíce ľudí, ktorí pri pokojnej hudbe robili meditačné cvičenia predtým, ako išli do práce.

Štátne média: Úžasné účinky na zdravie. Dobrí samaritáni a hrdinovia.

Táto prax sa čoraz viac objavovala v správach, najmä kvôli jej pozitívnym účinkom na zdravie a dobrému správaniu praktizujúcich. Časté boli napríklad správy o hrdinských a cnostných činoch, zlepšovaní morálky a nezištnej pomoci v rámci miestnych komunít. V správe ministerstva verejnej bezpečnosti bolo pánovi Li a Falun Gongu venované uznanie za podporu sociálnej stability a udelili im aj čestný certifikát.

[Oceňujeme pána Li za jeho prínos] v propagovaní tradičných cností, ktoré znižujú zločin, v ochraňovaní sociálneho poriadku a bezpečnosti a v podporovaní poctivosti v spoločnosti.

- Denník ľudovej verejnej bezpečnosti (publikácia spadajúca pod Čínske ministerstvo verejnej bezpečnosti). 21. september, 1993

Falun Gong učí, že skutočné a dlhotrvajúce zdravie prichádza iba s pozdvihnutím mysle a správania. A tak tomu aj bolo.

Prieskum z roku 1998, do ktorého sa zapojilo 6 000 praktizujúcich z mesta Dalian, ukázal, že takmer všetci, ktorí mali nejaké choroby, dosiahli takmer úplné vyliečenie. Podobné výsledky priniesli aj ďalšie podobné prieskumy z iných čínskych miest a z Ruska. Dokonca aj pacienti s chronickými alebo smrteľnými ochoreniami – ako pacienti s rakovinou, imunologickými chorobami a neurologickými problémami – dosiahli značné alebo úplne vyliečenie praktizovaním Falun Gongu a to bez medicínskych zásahov.

V roku 1993 zverejnil časopis Čína dnes článok o Falun Gongu a jeho zakladateľovi pánovi Li Chung-č’ s názvom Úžasné liečebné účinky Falun Gongu. V článku sa píše „Majster Li vyučoval Falun Gong v niekoľkých mestách vrátane Pekingu. Seminárov sa zúčastnili členovia ústrednej vlády ako aj ľudia zo všetkých spoločenských vrstiev. Boli tam členovia armády, profesori, študenti a lekári. Ľudia všetkých vekových skupín, od mládeže po dôchodcov, sa prišli naučiť túto prax. Mnohí si všimli, že vďaka praktizovaniu sa im zlepšila myseľ a zdravie.“

V roku 1997 vydali noviny Medicína a zdravie článok s názvom Falun Gong: Najlepšia voľba pre liečenie a kondíciu. 8. novembra 1998 navštívil ich reportér cvičebné miesto Falun Gongu v meste Shenyang a zaznamenal desiatky príbehov praktizujúcich, ktorým sa výrazne zlepšilo zdravie.

Je zjavné, že Falun Gong účinne zlepšuje zdravie. Mnohí pacienti to zakúsili na vlastnej koži. Mnohí z tých, ktorí sa venujú Falun Gongu, na začiatku neverili a museli prejsť istým procesom, kým uverili. Niektorí pacienti začínali s tým, že len chceli vyskúšať, či to funguje. Keď videli, ako sa zázračne vyliečili dlhodobé choroby, presvedčili sa, že Falun Gong dokáže účinne zlepšovať zdravie.

— noviny Hviezda Shenzhen, 1998

V roku 1998 zverejnil časopis Čínska Ekonomika článok s názvom Dokážem sa postaviť! Článok popisoval príbeh 53-ročnej Xie Xiufen z vidieka v oblasti Handan v provincii Hebei. V roku 1979 ochrnula v dôsledku zranenia chrbtice. Mala štyri deti a nedokázala sa o seba postarať a musela sa spoliehať na svoju mamu a manžela. Mnohokrát premýšľala o spáchaní samovraždy. V apríli 1996 jej sestra, ktorá aj s manželom praktizovala Falun Gong, predstavila túto prax. 1. júla 1996, o tri mesiace neskôr, išla na invalidnom vozíku na cvičebné miesto Falun Gongu. Po dvoch mesiacoch necítila žiadnu bolesť. O rok dokázala ísť Xie Xiufen na cvičebné miesto peši. „Cítim sa ako vták, ktorý chce lietať. Ľudia so mnou majú problém udržať krok. 16 rokov som bola paralyzovaná. Učiteľ Li Chung-č’ zmenil môj život. Teraz som sa znova narodila.“

Počas rozhovoru pre U.S. News & World Report z 22. februára 1999 predstaviteľ Čínskej štátnej športovej komisie pochválil túto prax za znižovanie medicínskych nákladov: „Falun Gong a iné typy čchi-kungu môžu človeku ročne ušetriť 1 000 yuanov na zdravotných nákladoch. Ak to praktizuje 100 miliónov ľudí, ročne to krajine ušetrí 100 miliárd.“ Povedal tiež, že vtedajší premiér Zhu Rongji bol z toho veľmi šťastný.

1 z 13 ľudí praktizuje Falun Gong

V roku 1999 sa podľa oficiálnych čínskych odhadov Falun Gongu venovalo 70 až 100 miliónov ľudí a to nepočítame mnohých ďalších, ktorí praktizovali krátko a nepravidelne. To zodpovedá asi 1 z 13 ľudí v Číne. V mnohých prípadoch sa mu venovali celé rodiny s viacerými generáciami, keďže videli pozitívne zmeny, ktoré praktizovanie prinieslo ich priateľom a príbuzným. Doslova každý poznal niekoho, kto praktizuje Falun Gong.

Praktizujúci Falun Gongu vo Wuhane vytvorili čínske znaky pre „Falun Dafa“ (Marec 1999)

 

Ranné cvičenia v Changchune na severovýchode Číny v roku 1998

Učenia Falun Gongu sa rozširujú do celého sveta

Po poslednej prednáške v Číne, ktorá sa konala 31. decembra 1994 v meste Dalian za účasti asi 6 600 poslucháčov, začal pán Li vyučovať Falun Gong v zahraničí. Prvá prednáška sa konala v Paríži na čínskom veľvyslanectve na pozvanie čínskeho veľvyslanca vo Francúzsku. V ten večer v Paríži sa začal sedemdňový seminár a potom nasledovali semináre v máji vo švédskych mestách Gothenburg, Štokholm a Uddevalla.

[video]

V roku 1998 čínska štátna televízia otvorene propagovala Falun Gong vyhlasujúc „100 miliónov ľudí z celého sveta sa učí Falun Dafa“.

Vrchol popularity Falun Gongu sa stretáva s prvými náznakmi potláčania štátom

Ako sa Falun Gong stával v Číne a vo svete čoraz populárnejším, začali sa vynárať prvé náznaky potláčania zo strany štátu.

Národný bestseller • Čuan Falun, ústredná kniha Falun Dafa obsahujúca úplné učenia, bola vydaná v marci 1995. Oslavná ceremónia vydania knihy sa konala v auditóriu ministerstva verejnej bezpečnosti. Do jari 1996 sa táto kniha na niekoľko mesiacov stala národným bestsellerom.

Čoskoro potom, ako noviny Denník pekinskej mládeže označili Čuan Falun za bestseller za mesiace január, marec a apríl, Úrad pre publikáciu správ v Číne patriaci pod ministerstvo propagandy nariadil zákaz vydávania kníh Falun Gongu. Dokument so zákazom obvinil Falun Gong zo „šírenia povery“. V tom istom roku sa pán Li presťahoval do USA.

Vyšetrovania • V roku 1996 Falun Gong vystúpil z Čínskej asociácie pre výskum čchi-kungovej vedy, aby sa udržal mimo politického vplyvu. Čoskoro bol Falun Gong označený za „heretické učenie“ a obvinený zo šírenia povier. Ministerstvo verejnej bezpečnosti na to zareagovalo vyšetrovaním, ktoré došlo k záveru: „Nenašli sme žiadne dôkazy.“

Na povrch vyplávali vnútorné rozdelenia medzi politickým vedením Číny, keďže štátne médiá vysielali ako pozitívne informácie o Falun Gongu, tak aj útoky na Falun Gong.

Počet praktizujúcich v Číne naďalej rástol, pričom rôzne vládne orgány a osobnosti, vrátane členov Ľudového kongresu a Národnej športovej komisie Číny, uskutočnili ďalšie vyšetrovania praktizujúcich.

„Falun Gong prospieva čínskym ľuďom a krajine na sto spôsobov a ani trochu nikomu neškodí.“

— Záver Qiao Shia, bývalého člena politbyra a vedúceho Stálej komisie národného ľudového kongresu, ku ktorému sa pridali ďalší vysokopostavení členovia kongresu

14. februára 1999 poskytol predstaviteľ Čínskej národnej športovej komisie rozhovor pre U.S. News & World Report, v ktorom odhadol, že okolo 100 miliónov ľudí praktizuje Falun Gong. Zdôraznil, že to šetrí veľké množstvo peňazí pre čínsky zdravotný systém a vyhlásil, že „Premiér Zhu Rongji je z toho veľmi šťastný“.

„Sme presvedčení, že cvičenia a účinky Falun Gongu sú vynikajúce. Obrovským dielom to prispelo k zlepšeniu stability spoločnosti a etiky. Malo by to byť náležite uznané.“

— Čínska národná športová komisia, 20. októbra 1998

Celosvetové ocenenia a uznanie

Vo svetle rastúceho nepokoja vo vládnucej strane ohľadom postoja voči Falun Gongu a následného prenasledovania bolo Falun Gongu a jeho zakladateľovi pánovi Li udelených tisíce ocenení a čestných uznaní z celého sveta.

Pán Li Chung-č’ je päťnásobným nominantom na Nobelovu cenu za mier a Európsky parlament ho nominoval na Sacharovovu cenu za slobodu myslenia. Je tiež držiteľom Ceny za medzinárodnú náboženskú slobodu organizácie Freedom House.

 

Nasledujúci článok: Predzvesť prenasledovania

 

Z anglického originálu: https://faluninfo.net/falun-gong-story-the-rise-of-falun-gong/