Konfucius a Žan Čchiou

(Clearwisdom.net) Každý Konfuciov študent mal svoj vlastný charakter. Niektorí boli skromní a chceli sa učiť; niektorí boli silní a radi sa s inými preli; niektorí boli bojazliví a zlepšovali sa pomaly. Avšak Konfucius vyučoval každého študenta podľa jeho povahy a pomáhal mu stať sa užitočným a talentovaným človekom.

Žan Čchiou mal veľký talent. Chcel si zlepšiť svoje politické schopnosti a keď dokončí štúdium u Konfucia chcel dostať príležitosť, aby bol povýšený a stať sa vládnym úradníkom.

Úradníci v dávnych časoch museli rozumieť poézii, literatúre, obradom a hudbe a len keď mali dobré pochopenie týchto vedomostí, mohli pracovať pre ľudí. Aby si zlepšil svoje zručnosti a stal sa vládnym úradníkom, Žan Čchiou nasledoval Konfucia ako svojho učiteľa a usilovne študoval rôzne predmety a nadobúdal rôzne zručnosti.

Po nejakom čase však Konfucius zistil, že Žan Čchiou zaháľa, je lenivý a už sa tak veľmi nesnaží porozumieť a prediskutovať princípy, ktoré v triede vyučoval. Preto sa Konfucius jedného dňa po skončení vyučovania spýtal Žan Čchiou-a na dôvod, prečo je to tak.

Žan Čchiou povedal: "Nie je to tak, že by sa mi nepáčili princípy, ktoré vyučujete. Je to len preto, že mi chýbajú schopnosti!"

Žan Čchiou sa v skutočnosti nazdával, že princípy, ktoré vyučoval Konfucius sú príliš vysoké a líšili sa od toho, čo očakával. Žan Čchiou sa chcel od Konfucia naučiť len schopnosti, ktoré sú potrebné na to, aby sa stal vládnym úradníkom. S pomocou Konfuciovej povesti by sa mu potom mohlo podariť začať svoju politickú kariéru. Ale keď prišiel do Konfuciovej školy, zistil, že princípy, ktoré Konfucius vyučoval, sa zdajú príliš vzdialené od spoločnosti. Hoci ideály boli vysoké, nebolo ich ľahké nasledovať v praxi.

Preto Žan Čchiou začal byť lenivý a mal pocit, že nezáleží na tom, koľko sa bude učiť. Navyše, Žan Čchiou pripisoval svoj slabý výkon v škole svojim vlastným nedostatočným schopnostiam. Myslel si, že keďže nie je dostatočne schopný, nikdy nedokáže dosiahnuť úroveň, ktorú Konfucius vyučuje, takže prečo by mal usilovne študovať?

Ale Konfucius si nemyslel, že slabnúci výkon Žan Čchiou-a bol výsledkom nedostatku jeho schopností. Preto Žan Čchiou-ovi povedal: "Pozri sa na tých ľudí, ktorí nemajú dostatok schopností. Väčšinou sa zastavia a vzdajú sa v polovici cesty, ale ty si pred sebou kreslíš hranicu, ktorá ti bráni v napredovaní. Ako môžeš takto napredovať?"

Keď si vypočul to, čo mu povedal Konfucius, Žan Čchiou sa zahanbil a zvesil hlavu. Konfucius pokračoval: "Než plne predvedieš svoje schopnosti, nemal by si sa tak ľahko vzdávať pri napredovaní, a nemal by si tak ľahko strácať nádej. Keď sa pokúsiš spraviť všetko najlepšie ako vieš, zistíš, že máš dobrý potenciál!"

Keď ho Konfucius povzbudil, Žan Čchiou znova nabral sebadôveru a vrátil sa mu jeho obvyklý usilovný postoj k učeniu. Uvedomil si tiež, že Konfucius je naozaj dobrým učiteľom!

Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/5/20/73515.html