Pozitívne účinky na zdravie

Falun Gong sa stal zďaleka najpopulárnejším čchi-kungom v čínskej histórii. Mnoho praktizujúcich dosvedčilo zo svojich osobných skúseností, že Falun Gong má mocné liečivé účinky. V roku 1998 bol vykonaný prvý väčší zdravotný prieskum na praktizujúcich Falun Dafa v Pekingu.

Podľa prieskumu vykonanom na 12.731 účastníkoch na viac ako 200 miestach praktizovania v 5 pekinských obvodoch 93,4% z účastníkov malo pred praktizovaním Falun Gongu aspoň jednu chorobu, pričom 49,8% dokonca trpelo prinajmenšom troma chorobami. Po naučení sa Falun Gongu sa zdravie praktizujúcich do rôznych stupňov zlepšilo. O zlepšení zdravia hovorilo až 99,1% praktizujúcich, pričom o úplnom vyliečení hovorilo 58,5% praktizujúcich. Pri porovnaní fyzického stavu pred a po praktizovaní hlásilo 80,3% ľudí zlepšenie, pričom celkový podiel ľudí, ktorí hlásili, že sa cítia „veľmi energicky“ stúpol z 3,5% pred praktizovaním na 55,3% po začatí praktizovania.

Tieto čísla demonštrujú, že Falun Dafa je veľmi účinný pri liečení chorôb, zvyšovaní energie a zvyšovaní celkového pocitu zdravia. Byť zdravý znamená mať zdravé telo aj zdravú myseľ. Prieskum ukázal, že 12.287 ľudí, alebo 96,5% z účastníkov, sa po praktizovaní Falun Dafa cítilo psychicky zdravšie a 83,6% sa cítilo dokonca psychicky výrazne lepšie a šťastnejšie. Pomocou paralelnej analýzy fyzického a duševného stavu ľudí bolo preukázané, že medzi zotaveným, posilneným fyzickým telom a duševným stavom človeka je vysoká korelácia.

Prieskum preukázal, že počet ľudí, ktorí praktizujú Falun Dafa sa zvyšuje každým rokom, pričom rast sa stáva čoraz rýchlejším. Fakt, že Falun Dafa pritiahol taký veľký počet praktizujúcich v takom krátkom čase poskytuje ďalší dôkaz, že Falun Dafa je naozaj účinný pri liečení chorôb a zlepšovaní zdravia. Podľa štúdie ušetrili štátu praktizujúci Falun Dafa 3.270 yuan-ov na lekárskych výdavkoch na jednom človeku ročne. Keď toto číslo vynásobíme miliónmi ľudí, ktorí praktizovali, uvidíme, že Falun Dafa ušetril Číne obrovské množstvo peňazí na lekárskych výdavkoch. Toto je jeden z dôvodov, prečo sa Falun Dafa široko považuje za užitočný, nielen pre jednotlivcov, ale aj pre spoločnosť.

Štatistický prieskum ukázal ďalší zaujímavý fakt. Veľká časť praktizujúcich Falun Dafa bola úplne zdravá predtým, ako sa začala venovať kultivácii Falun Dafa a ich motivácia pre začatie praktizovania pochádzala len z ich lásky ku tradičnej čínskej kultúre. Pritiahli ich hlboké princípy Falun Dafa.

Vo februári 1998 sa v Číne uskutočnil prieskum o stave zdravia 6.478 praktizujúcich Falun Dafa z oblasti Dalian. 95,6% ľudí zo skúmanej populácie trpelo rôznymi chorobami kardiovaskulárneho, nervového, tráviaceho, dýchacieho, urogenitálneho, krvného, imunitného a pohybového systému. Účastníci praktizovali Falun Dafa priemerne 2 hodiny denne počas obdobia 1,8 roka.

Zo skúmanej populácie 92% ľudí oznámilo úplne zmiznutie symptómov, 7,74% spozorovalo mierne zlepšenie a len 0,14% nevidelo žiadne očividné zlepšenie. Podľa štúdie bol podiel uzdravených tým vyšší, čím dlhšie človek praktizoval.

Účinky Falun Gongu na telo a myseľ človeka boli natoľko presvedčivé, že ho začali praktizovať aj ľudia mimo Číny a koncom roku 1999 ho v 50-tich krajinách sveta cvičili desiatky miliónov ľudí. V súčasnosti ho slobodne cvičia ľudia vo viac ako 70-tich krajinách sveta, literatúra Falun Gongu bola dodnes preložená do 44 jazykov. Pán Li Hongzhi bol v rokoch 2000-2003 nominovaný profesormi a politikmi 14 krajín na Nobelovu cenu mieru.