Cvičenia a literatúra

Falun Gong obsahuje súbor piatich cvičení, z ktorých prvé štyri sa cvičia v stoji a piate je meditácia v sede. Pohyby sú plynulé, jemné a pomalé. Samotné cvičenia sú ľahko naučiteľné a môžu ich cvičiť ľudia všetkých vekových kategórií. Na webstránke sk.falundafa.org nájdete videoklipy, na ktorých demonštruje cvičenia zakladateľ Falun Gongu, pán Li Chung-č'.

Najrýchlejší spôsob ako sa naučiť cvičenia je spojiť  sa s najbližšou kontaktnou osobou, ktorá vám ich rada predvedie a vysvetlí. Zoznam kontaktných osôb nájdete na tejto adrese.

 

kniha Čuan Falun
kniha Falun Gong
inštruktážne DVD

Knihy Čuan Falun a Falun Gong, spolu s inštruktážnym DVD vyšli v slovenskom jazyku vo vydavateľstve CADPress, kde sú vám k dispozícii.

CAD PRESS
Ľuda Zúbka 23 / P.P. 5
844 05 BRATISLAVA 42
tel. (02) 6436 9928 / 0903 159 404
 

Sú dostupné v internetovom kníhkupectve Martinus: Čuan Falun, Falun Gong + DVD.

Knihy v ďalších jazykoch ich nájdete tu. Úplný zoznam literatúry Falun Gongu preloženej do Slovenčiny sa nachádza na webstránkach http://sk.falundafa.org. Na týchto stránkach sú dostupné aj originálne texty kníh (v čínštine) a preklady kníh do ďalších jazykov.