Starobylá kultúra, ktorá bola takmer stratená

Opravdivá, tradičná čínska kultúra je hlboká a skutočne stará.
Je to kultúra, ktorá sa vracia k nebesiam a žije podľa „Cesty“ – v harmónii s nebesami a so Zemou.

Tradičná čínska kultúra zahŕňa niekoľko duchovných smerov a filozofií.

Taoizmus zdôrazňuje pravdu a úprimnosť.

Budhizmus učí súcit.

Konfucianizmus hovorí o tom, ako sa majú ľudia správať podľa „Cesty“, pričom zdôrazňuje princípy ako spravodlivosť, úctivosť a toleranciu.

Tieto hlboké učenia po tisícročia formovali základ čínskej civilizácie. Civilizácie, ktorá po väčšinu svojej histórie bola v kultúrnej, ekonomickej a vojenskej oblasti na popredných miestach vo svete.

Začiatkom 19. storočia sa Čína prepadla do obdobia utrpenia a problémov. Postupne sa strácalo aj prepojenie s jej vlastnou kultúrnou esenciou.

Ničenie tradičnej čínskej kultúry

V roku 1949 sa v Číne chopil moci komunistický režim a už beztak trpiacich ľudí priviedol do ešte väčšej biedy. Počas nasledujúcich niekoľkých desaťročí, ČKS opakovane spúšťala násilné, politické kampane, v ktorých zomreli desiatky miliónov ľudí. Mnohí Číňania sa stali ešte opustenejšími, ustrašenejšími a odtrhnutejšími od svojho autentického dedičstva.

 

Veľká kultúrna revolúcia odstránila z čínskej spoločnosti tradičné elementy. (vľavo) Verejné ponižovanie kultúrnych elít a náboženských vodcov. (uprostred) Pálenie starobylých kníh a spisov. (vpravo) Pálenie a ničenie sôch Budhu. Mnohé známe kostoly, chrámy a iné kultúrne miesta naprieč Čínou boli napadnuté a posvätné obrazy v nich boli nahradené fotkami Mao Ce-tunga.

 

Falun Gong a kultúrna obnova

Keď pán Li Hongzhi predstavil Falun Gong verejnosti v máji 1992, to, čo zverejnil, nebol iba qigong na zlepšenie zdravia a vitality. Falun Gong reprezentoval znovuobjavenie „starých dobrých vecí Číny".

Silu a úprimnosť Taoizmu.

Súcit a dobrotu z Budhizmu.

Múdrosť na jednanie s ľuďmi a spoločnosťou so spravodlivosťou a toleranciou z Konfucianizmu.

Falun Gong predstavuje priame a autentické spojenie so skutočnou tradičnou čínskou kultúrou. S jeho uvedením bola čínskym ľuďom znova odovzdaná schopnosť obnovy, ktoré poskytovali tieto dávne cesty.

A tak jeho popularita prudko rástla.

Kaligrafia čínskych znakov 真 Zhen - Pravdivosť,善 Shan - Súcit, 忍 Ren – Znášanlivosť, ktoré sú základnými princípmi Falun Dafa.

 

V roku 1999 – len 7 rokov po jeho predstavení na verejnosti – praktizovalo Falun Gong vyše 100 miliónov ľudí po celej Číne.

A tak, ako sa čínsky národ pripravoval vykročiť do 21. storočia pod vládou komunistickej tyranie, pričom veľká časť obyvateľstva sa snažila zabezpečiť si ekonomickú bezpečnosť, Falun Gong priniesol ľuďom renesanciu tradičnej čínskej kultúry.

 

Nasledujúci diel: Vzostup Falun Gongu

 

Z anglického originálu: https://faluninfo.net/falun-gong-story-ancient-roots/