Zakladateľ Falun Gongu publikoval článok „Prečo chce Stvoriteľ zachrániť všetky životy“

Pán Li Chung-č’ je zakladateľom duchovnej disciplíny Falun Gong. Táto prax spája meditáciu a jemné cvičenia s morálnou filozofiou zameranou na princípy pravdivosti, súcitu a znášanlivosti.

Potom, ako pán Li začiatkom 90. rokov 20. storočia predstavil túto prax verejnosti v Číne, začalo ju podľa odhadov praktizovať 100 miliónov ľudí. Odvtedy sa táto prax rozšírila do viac ako 100 krajín sveta.

Pán Li bol štyrikrát nominovaný na Nobelovu cenu mieru a Európsky parlament ho nominoval na Sacharovovu cenu za slobodu myslenia. Je tiež držiteľom Medzinárodnej ceny za náboženskú slobodu organizácie Freedom House.

 

* * *

Prečo chce Stvoriteľ zachrániť všetky životy

 

Prečo chce Stvoriteľ zachrániť všetky životy?! Pretože má rád všetky životy a pretože to bol On, kto ich obdaril životom.

Keď nebeské telá dosiahli konečnú fázu vesmírneho cyklu vytvorenia, stagnácie, degenerácie a zničenia, využil Stvoriteľ čas 200 miliónov rokov na vytvorenie Troch ríš a usporiadanie rôznych foriem a príležitostí, ktorými by životy mohli byť spasené, celý čas ustanovujúc základ pre ľudskú kultúru, myslenie a správanie. Navyše použil svoje vlastné nebeské telo, aby znížil a rozriešil hriešnu karmu pre nespočetné životy! Obetoval všetko svoje, aby zachránil všetky životy.

Aby ľudia mohli počas konca času, keď sa začne obdobie spásy, dosiahnuť štandardy stanovené pre nich nebeskými bytosťami, Stvoriteľ sa počas 200 miliónov rokov reinkarnoval do mnohých tiel v rovnakom čase, ustanovujúc kultúru a ochraňujúc morálku ľudstva. V priebehu dlhej histórie sa všetky živé bytosti znovu a znovu reinkarnovali a strávili milióny rokov čakaním. Postupne si opravdivé telá väčšiny ľudí vo svete (a to platí pre všetky etniká a rasy) ustanovili nejakú formu rodinného vzťahu so Stvoriteľom. Toto viedlo Stvoriteľa k tomu, že má ešte viac rád ľudí vo svete, Jeho ľudí. V čase, keď nastane záverečná fáza, sa kvôli lepšiemu uskutočneniu spásy nesmú žiadne živé bytosti bez takýchto vzťahov so Stvoriteľom stať ľuďmi. V súčasnosti už opravdivé telá všetkých ľudí na zemi sú telá Jeho ľudí. Niektorí Bohovia, v ktorých ľudia veria, sa inkarnovali ako ľudské bytosti a vyučovali nebeské Zákony a Tao, a títo tiež patria k Jeho ľuďom. Bohovia používali ľudské telá na to, aby položili základy božskej kultúry, ktorú bude môcť Stvoriteľ použiť, keď v poslednej fáze bude ponúkať spásu ľuďom na zemi. Dôvodom existencie všetkých spravodlivých náboženstiev, ktoré sa zachovali, je udržiavanie morálky ľudstva, kým všetci čakajú na konečnú spásu Stvoriteľom. Stvoriteľ má právo milovať svojich ľudí, a ešte viac miluje tých, ktorých považuje za hodných lásky. Je to jeho právo a nikto nemá právo zasahovať! Toto je jeho najvyššia milosť voči životom!

Stvoriteľ je Pánom všetkých Bohov vo vesmíre. Je stvoriteľom Pána pánov, Kráľa kráľov a vládcom všetkých životov – vrátane ľudských životov v Troch ríšach, božských bytostí a materiálnych vecí, ktoré všetky stvoril On. Jeho láska je najvyššou a najposvätnejšou milosťou voči všetkým životom! Najväčšou poctou pre ľudí na zemi je to, že ich má rád!

 

Majster Li Chung-č’

17. apríla 2023