Časopis Harmónia prináša článok o Falun Gongu


V októbrovom vydaní časopisu Harmónia vyšiel článok "Skultivujte telo i ducha", ktorý sa venuje cvičeniu Falun Gong. V úvode sa píše:

Ak vás zaujímajú meditačné cvičenie, obohaťte si vedomosti o starobylú kultivačnú metódu na zušľachťovanie mysle, tela a ducha, Falun Gong, nazývanú aj Falun Dafa, ktorá pomáha ovládať negatívne emócie.

Táto metóda vychádza z cvičení, ktoré sa po stáročia praktizovali v odľahlých oblastiach Číny a ich technika sa celé generácie odovzdávala z majstra na žiaka, pričom cieľom bolo naučiť sa žiť harmonický, nesebecký a ohľaduplný život, ktorý je v súlade so základnými princípmi vesmíru: pravdivosťou, súcitom a znášanlivosťou. Falun gong pomáha zlepšovať každý aspekt ľudskej bytosti: telo, myseľ i ducha.

Ďalej článok hovorí o miliónoch priaznivcov tohto systému a o prenasledovaní, ktorému sú vystavení ľudia, ktorí sa mu venujú v Číne. Článok sa venuje aj popisu jednotlivých cvičení a vysvetleniu symbolu Falun Gongu, ktorý nemá nič do činenia so symbolom rasovej nenávisti z čias fašistického Nemecka. Na konci článku je uvedený odkaz na web-stránky www.falungong.sk, kde môžu čitatelia nájsť ďalšie informácie.