Svetový deň Falun Dafa v Bratislave

V sobotu 13. mája si pripomíname 31. výročie predstavenia Falun Dafa na verejnosti. Pri tejto príležitosti sa v tento deň organizujú informačné akcie, kde praktizujúci Falun Gongu vyjadrujú svoju vďačnosť za všetko, čo vďaka tejto praxi získali a pripomínajú si osudy tých, ktorí sú do dnešných dní v Číne kvôli praktizovaniu Falun Gongu prenasledovaní.

V popoludňajších hodinách sa takáto akcia uskutočnila v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí. Organizovala ju Slovenská asociácia Falun Gong a vystúpili na nej s príhovormi poslanec NR SR Peter Osuský, ako aj predseda Slovenskej asociácie Falun Gong, Marek Tatarko.

Peter Osuský: „Povinnosťou slušných ľudí je čeliť zlu.“

Peter Osuský, poslanec NR SR, pri svojom prejave.
Peter Osuský, poslanec NR SR, pri svojom prejave.

Peter Osuský vo svojom príhovore vyhlásil, že despotický komunistický režim v Číne klame, je nesúcitný a neznášanlivý, čím je presným protipólom hodnôt Falun Gongu, a preto tento kriminálny režim nenávidí Falun Gong.  

Povedal, že má snahu podporiť všetko, čo je utláčané čistým zlom a dodal: „Rovnako ako za Falun Gongom stojím za všetkými, ktorých despotický režim utláča. Ten režim ukázal svoju tvár mnohokrát. Tí, ktorí sme trochu starší si pamätáme udalosti z námestia Tiananmen, ale i tí mladší si môžu pamätať výstavu ľudských tiel na druhom brehu Dunaja, ku ktorým existoval ako zdroj toho tela na plastináciu odkaz alebo lístok z policajnej strážnice. Je zrejmé, že zvedaví občania videli na tej výstave i plastinované telá nasledovníkov Falun Gongu, a to je desivá predstava. Tak ako je desivá predstava, že tento zločinecký režim exportuje oveľa viac transplantačných sŕdc, ako môže akokoľvek legálne či pololegálne získať, že teda vysekáva svojich občanov na orgány a žiaľbohu svet, ktorý by mal ctiť hodnoty humanizmu a i prostú hodnotu pravdu sa korí pred hrubým národným dôchodkom Číny.“

Svoj príhovor zakončil slovami: „Falun Dafa je nositeľom vlastností, ktoré keby niesli všetci ľudia sveta, tak je svet za vodou a v raji. Žiaľbohu to tak nie je a povinnosťou slušných ľudí je čeliť zlu. Všetka česť vám a všetka česť všetkým slušným ľuďom na svete, ktorí sa stavajú proti hrozným veciam, ktoré zločinecký režim na vyznávačoch Falun Gongu pácha.“

Akcie solidarity po celom svete

Marek Tatarko, predseda Slovenskej asociácie Falun Gongu, vo svojom príhovore spomenul, že vysoká popularita Falun Gongu, ako i jeho duchovné hodnoty – Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť – sa stali tŕňom v oku čínskej komunistickej vláde, ktorá sa rozhodla zničiť ho všetkými prostriedkami. Už viac ako 23 rokov sú ľudia cvičiaci Falun Gong v Číne kruto prenasledovaní, či dokonca podrobovaní násilným odberom orgánov. Rovnaké represívne techniky sa v súčasnosti v Číne používajú aj proti iným etnickým a náboženským skupinám, politickým disidentom a dokonca aj proti bežným občanom.

Spomenul tiež, že minulý rok vyjadrilo svoju solidaritu s Falun Dafa viac ako 1000 volených predstaviteľov z USA, Kanady, Veľkej Británie, Nemecka, Švédska, Švajčiarska, Írska, Austrálie, Japonska a Taiwanu. Desiatky miest v Kanade vztýčilo vlajky alebo osvetlilo budovy na pripomenutie si Dňa Falun Dafa.

Okoloidúci vyjadrujú solidaritu

Veľa okoloidúcich počas akcie vyjadrilo svoju solidaritu pridaním svojho podpisu pod petíciu za zastavenie prenasledovania Falun Gongu v Číne. Mnohí si filmovali cvičiacich a niektorí si cvičenia aj sami hneď na mieste vyskúšali.

Štyria turisti, ktorí pochádzali z pevninskej Číny, sa počas akcie vzdali svojho členstva v Čínskej komunistickej strane a v jej organizáciách.

 

Spoločné cvičenie
Spoločné cvičenie
Spoločná meditácia
Ľudia pri podpise petície.
Ľudia pri podpise petície.
Ľudia pri podpise petície.