Příběhy starověké Číny: Cheng Lin a požár v paláci

Za vlády císaře Rena ze severní Song dynastie (období 1023 až 1063) v hlavním městě Kaifengu žil vysoce postavený muž jménem Cheng Lin, který se zasloužil o prosazování zákonů. Jednoho dne v královském paláci vypukl požár, který zničil dva sály. Eunuši v paláci vyšetřovali jeho příčinu a v místě požáru našli žehličku, která patřila krejčímu. Královský krejčí přiznal, že je za požár zodpovědný. Byl zatčen a poslán do Kaifengu do Chengovy kanceláře pro trest. Bylo to považováno za závažný zločin, takže bylo pravděpodobné, že bude popraven.

Cheng Lin ale nebyl přesvědčen o tom, že krejčí by měl nést zodpovědnost za požár, ale nemohl to dokázat, protože nesměl vstoupit do královského paláce. Takže někoho požádal, aby mu nakreslil, jak a kudy se požár šířil. Ukázalo se, že v paláci žilo mnoho lidí, ale mnoho pokojů bylo úzkých. Vedle stěn byla umístněna kamna, která byla vyrobena z dřevěných desek. Jak plynul čas, dřevěné desky vysychaly. Cheng Lin řekl: "Příčinou požáru není něco, k čemu mohlo dojít přes noc." Takže oznámil císaři: "Oheň je pravděpodobně neštěstí, které seslalo nebe. Neměli bychom za to vinit krejčího." Císař Ren souhlasil a krejčího propustil. Nikomu nebyl udělen trest smrti.

Kdyby všichni, kteří prosazují zákony, mohli vyšetřit zločiny s laskavým srdcem, které měl Cheng Lin, jak by někdo mohl být shledán vinným za zločiny, které on či ona nikdy nespáchali?

Zdroj: http://www.clearharmony.net/articles/200602/31699p.html