Výbor pre vyšetrenie prenasledovania Falun Gongu v Číne zverejnil zoznam čínskych nemocníc zapojených do násilných odberov orgánov

Výbor pre vyšetrenie prenasledovania Falun Gongu v Číne (VVPFG) zverejnil neúplný zoznam nemocníc, kde na základe vyšetrovania výboru stále dochádza k odberom orgánov zo živých praktizujúcich Falun Gongu. Vyšetrovanie začalo v roku 2006 a výsledok potvrdil, že čínska komunistická strana takéto operácie naozaj nechala vykonávať. Najčastejšími cieľmi takéhoto zabíjania boli praktizujúci Falun Gongu, ktorí odmietli odhaliť svoju identitu, potom ako boli zatknutí kvôli protestom proti prenasledovaniu. Identita "donorov" bola nahradená identifikačnými číslami a uložená do sfalšovaných zoznamov, ktoré sa považovali za zoznamy "tiel darcov" pre transplantačné operácie v nemocniciach. Tieto zločiny dosiahli svoj vrchol okolo roku 2003 a boli v Číne verejným tajomstvom. V súčasnosti operácie prebiehajú skryte naďalej.

Informácie o týchto odberoch orgánov potvrdili vo svojej správe aj kanadský právnik v oblasti ľudských práv David Matas a bývalý kanadský štátny tajomník David Kilgour, ktorý navštívil aj Bratislavu a predložil svoju správu NRSR. V správe konštatujú, že tieto tvrdenie o odberoch orgánov živým praktizujúcim Falun Gongu sú v pravdivé: "odbery vo veľkej miere a násilným spôsobom existovali a do dnešného dňa existujú." Ich celá správa sa nachádza na: http://organharvestinvestigation.net/

VVPFG v prípade záujmu poskytne organizáciám alebo jednotlivcom aj ďalšie formy dôkazov o prebiehajúcich operáciách

Nasleduje neúplný zoznam nemocníc, kde boli potvrdené odbery orgánov zo živých praktizujúcich Falun Gongu.
- Nemocnica čínskej oslobodeneckej armády č. 307, Peking
- Orientálne transplantačné centrum Centrálnej nemocnice č. 1 v Tiantine
- nemocnica Zhongshan pridružená k univerzite Fudan v Šanghaji
- Pridružená ľudová nemocnica č. 1 univerzity Jiaotong v Šanghaji
- nemocnica Qianfoshan pre transplantácie pečene v provincii Shandong
- nemocnica Tongji pridružená k medicínskemu inštitútu pri univerzite vedy a technológie vo Huazhongu.
- všeobecná nemocnica vo Wuhane, vojenská oblasť Guangzhou

VVPFG má k uvedeným nemocniciam k dispozícii adresu, popis cesty, údaje o počtoch operácii, lekároch a tiež záznamy rozhovorov s lekármi z uvedených nemocníc. Všetky informácie sú zverejnené na webstránke VVPFG.

Úryvky z rozhovorov (na webstránkach sú k dispozícii nahrávky v čínštine):

Orientálne transplantačné centrum Centrálnej nemocnice č. 1 v Tiantine
A: Dobrý deň. Je to riaditeľ Song prvej centrálnej nemocnice v Tianjin-e?
B: Áno, hovorte prosím.
A: ...jeho doktor mu povedal, že zdroj obličky je veľmi dobrým (darcom orgánu), lebo cvičil čchi-kung. (otázka: "Aký čchi-kung?") Falun Gong, pretože ľudia, ktorí cvičia Falun Gong majú dobré zdravie... (prerušený)
B: Samozrejme. Tu máme podobnú situáciu. Máme tiež takzvané telá darcov, ktoré stále dýchajú a stále majú pulz. Samozrejme, že ich máme. Takýchto máme tiež. Tento rok sme dodnes mali pravdepodobne viac ako desať takýchto obličiek...

Nemocnica Zhongshan pridružená k univerzite Fadan v Šanghaji:
C: Dobrý deň.
A: Dobrý deň. Ste lekár? Viete robiť transplantácie?
C: Áno, vieme.
A: Ako dlho treba čakať?
C: Približne týždeň od príchodu sem.
A: Máte nejaké orgány od praktizujúcich Falun Gongu? Počul som, že sú veľmi dobré...
C: Mame tu len také.
A: Takže tie dobre všetky pochádzajú od praktizujúcich Falun Gongu, a sú čerstvé, väčšinou len niekoľko hodín staré?
C: Malo by to byť v poriadku v priebehu 24 hodín, ale väčšinou to dokážeme v priebehu 10 hodín.
A: Viete mi povedať, s kým by som sa ohľadom tejto veci mal spojiť?
C: Musíte sa porozprávať s našim súdnym systémom.
A: Získavate ich z iných oblastí? Alebo máte miestne?
C: Máme oboje
A: Aha, takže sú z vášho mesta a jeho okolia.
C: Áno.

# # #


SPRÁVY - 18. august 2008 Informačné centrum Falun Dafa, www.faluninfo.net


Pozadie

Falun Gong, tiež známy ako Falun Dafa je prax meditácií a cvičení, založená na univerzálnych princípoch "Pravdivosť-Súcit-Tolerancia." Ľudia ho cvičia vo viac ako 70 krajinách sveta a je zakorenený v tradičnej čínskej kultúre. Keď vládne odhady hovorili asi o 100 miliónoch praktizujúcich Falun Gongu, vtedajší čínsky komunistický vodca Jiang Zemin postavil túto metódu v júli 1999 mimo zákon (reportáž). Odvtedy Jiangov režim zintenzívnil propagandistickú kampaň na obrátenie verejnej mienky proti tejto metóde, pričom väzní, mučí a dokonca zabíja tých, ktorí ju praktizujú. Európske informačné centrum Falun Gongu overilo podrobnosti o 2804 obetiach (reportáže / zdroje) od začiatku prenasledovania Falun Gongu v Číne v roku 1999. V októbri 2001 však vládni úradníci v Číne hovorili, že skutočný počet obetí je značne nad 1.600. Expertné zdroje teraz odhadujú, že skutočný počet obetí je omnoho vyšší. Stovky tisíc ľudí bolo zadržaných a viac ako 100.000 bolo deportovaných do nútených pracovných táborov, väčšinou bez súdneho procesu.

Ak potrebujete viac informácii, kontaktujte prosím európske informačné centrum Falun Gongu.
Gail Rachlin 917-757-9780, Levi Browde 646-415-0998, Erping Zhang 646-533-6147
E-mail: contact@faluninfo.net, Web: http://www.faluninfo.net/
Na Slovensku: Ing. Marek Tatarko, 0902 050 420

Správa v DOC forme