Vyšlo DVD s pokynmi k cvičeniam Falun Dafa

V máji 2009 vyšlo v nakladateľstve CAD Press inštruktážne DVD Falun Dafa - pokyny k cvičeniam (ISBN 978-80-88969-41-9) so slovenským návodom k cvičeniam Falun Dafa. Po úvodnej knihe Falun Gong a hlavnej knihe Čuan Falun sa tak ku záujemcom na Slovensku dostáva aj obrazový materiál pre výučbu cvičení. DVD obsahuje popis všetkých piatich cvičení Falun Dafa, ktoré predvádza osobne zakladateľ systému, Majster Li Chung-č'. Podľa spomalených a detailných záberov s popisom si aj začiatočník cvičenia rýchlo osvojí a pokročilejší žiaci si podľa nich môžu svoje pohyby opravovať. Cvičenia sú na DVD ukázané aj v normálnej rýchlosti za sebou.

DVD ďalej obsahuje krátky úvod k systému Falun Dafa a úryvok jednej z prednášok, na ktorých majster Li vyučoval systém v Číne.

Videokazeta s cvičeniami Falun Gongu bola po prvýkrát publikovaná v septembri 1994 pekinskou štátnou televíziou. Odvtedy bola publikovaná v mnohých svetových jazykoch a pretvorená do podoby DVD. Obrazový materiál pre výučbu cvičení je dostupný aj v rubrike popis cvičení.

 

Obálka inštruktážneho DVD