Federálny sudca v Argentíne nariadil zatknutie Jiang Zemina a Luo Gana

Od Su Qing

(Clearwisdom.net) Po štvorročnom vyšetrovaní sudca Octavio Araoz de Lamadrid z Argentínskeho federálneho súdu č. 9 spravil 17. decembra 2009 historické rozhodnutie. Sudca Lamadrid vydal zatykač na bývalého vodcu Čínskej komunistickej strany (ČKS) Jiang Zemina a na bývalého vodcu Úradu 610 Luo Gana za ich úlohu v prenasledovaní Falun Gongu. Dvaja vysokí predstavitelia ČKS boli obvinení za zločiny proti ľudskosti. Sudca Lamadrid nariadil oddeleniu Interpol federálnej argentínskej polície, aby vykonali zatnutie.

V 142 stranovom právnom dokumente sudca obšírne zhodnotil prenasledovanie praktizujúcich Falun Gongu v Číne komunistickou stranou Číny a úlohy, ktoré zohrávali Jiang a Luo.

Sudca Lamadrid vysvetlil vo svojom rozhodnutí, že "stratégia genocídy, ktorá bola naplánovaná, obsahovala opatrenia na všetkých úrovniach, pričom absolútne opovrhovali životom a ľudskou dôstojnosťou. Konečný plán - odstránenie Falun Gongu - oprávňoval na použitie všetkých dostupných prostriedkov. Na prenasledovanie praktizujúcich sa tak používalo trápenie, mučenie, smrť, vymývanie mozgov, psychologické mučenie, a ďalšie prostriedky."

Sudca Lamadrid zdôraznil, že pri vybavovaní tohto prípadu použil princíp univerzálnej súdnej právomoci. Vo svojom rozsudku povedal: "Nazdávam sa, že v predloženom prípade musí byť použitý princíp univerzálnej súdnej právomoci s ohľadom na vážnosť zločinov, počet dotknutých obetí, a ideologickou povahou činov, ktoré boli vykonané voči náboženskej skupine Falun Gong."

Hlavní páchatelia, Jiang a Luo, sú obžalovaní

Počas návštevy Luo Gana v Argentíne, 12. decembra 2005, predsedkyňa Argentínskej asociácie Falun Dafa, pani Fu Liwei, poverila právnikov Adolfa Casabal Elasa a Alejandra Guillermo Cowersa, aby na federálnom súde pre Kriminálne tresty (súd č. 9) podali súdnu žalobu voči Luo Ganovi. Luo bol obvinený zo zločinov genocídy a mučenia. Argentínsky federálny súd žiadosť prijal a prípadu sa začal venovať sudca Octavio Araoz de Lamadrid.

Pri riešení prípadu sudca uznal Jiang Zemina, nadriadeného Luo Gana, za iniciátora prenasledovania Falun Gongu. Preto zahrnul Jiang Zemina do Luovho prípadu a oba prípady riešil spoločne. Fakty z prenasledovania o Jiangovi boli tiež pridané k jeho dokumentácii. Obvinil Jianga za rovnaké zločiny ako Luo Gana.

ČKS použila všetky prostriedky na zasahovanie do prípadu, vrátane používania nátlaku na právnikov žalobcov, avšak všetky jej pokusy nakoniec zlyhali a súdny proces pokračoval. Sudca Lamadrid strávil štyri roky vyšetrovaním a zbieraním dôkazov, a potom spravil rozhodnutie, že Jianga a Lua treba zatknúť a postaviť pred súd.

Aby preskúmal fakty o prenasledovaní, sudca osobne vycestoval do USA, aby zozbieral dôkazy.

Argentínsky federálny kriminálny súd č. 9 začal vyšetrovať zločiny Luo Gana voči Falun Gongu v Číne začiatkom roku 2006. Sudca Lamadrid zozbieral dôkazy o tomto prípade z viacerých zdrojov.

Počas toho času prišli do Argentíny svedčiť praktizujúci Falun Gongu z rôznych krajín. Nepraktizujúci tiež prišli svedčiť, ako napríklad pán Kilgour a Dr. Matas z Kanady. Medzi 3. aprílom 2006 a 26. marcom 2008 sudca na federálnom súde v Buenos Aires zozbieral svedectvá od deviatich svedkov.

Sudca Lamadrid so súhlasom a finančnou pomocou od Najvyššieho argentínskeho súdu išiel v apríli 2008 do New Yorku, aby sa stretol s viacerými obeťami. Pretože väčšina obetí boli po úteku z Číny žiadateľmi o azyl, nemali pasy, aby mohli prísť do Argentíny svedčiť. Od 28. apríla do 5. mája 2008 navštívil sudca Generálny konzulát Argentíny v New Yorku, aby zbieral dôkazy od svedkov, ktorí žili v USA.

Počas vyšetrovania sudca tiež zahrnul investigatívne správy OSN a mnohých organizácií ohľadom Jiangovho a Luovho prenasledvoania Falun Gongu vo svojom spise.

ČKS sa v tom čase pokúsila mnohými darebáckymi spôsobmi, aké sa len dali použiť, aby zastavili pokračovanie súdneho prípadu, ale sudca Lamadrid vytrval a nakoniec dokončil svoje vyšetrovanie a spravil oficiálne rozhodnutie, aby zatkli oboch obžalovaných.

Advokát žalujúcich: Hrdý na boj za slobodu a pravdu

Jeden z právnikov žalujúcich, Alejandro G. Cowes, povedal predtým, ako sa ujal tohto prípadu, že počul, že rumunský veľvyslanec v Argentíne povedal, že ľudia, ktorí nezažili komunistickú diktatúru nevedia, čo znamená.

Právnik Cowes povedal: "Moje osobné skúsenosti počas celého štvorročného vyšetrovania mi pomáhajú skutočne porozumieť tomu, čo povedal ten veľvyslanec." "Som hrdý, že som prevzal tento prípad v kľúčovom momente, a môžem pomáhať v boji za slobodu a pravdu, a pomáhať odhaľovať brutality komunizmu," povedal.

Pokračoval, že sudca Lamadrid vyšetroval a riešil prípad na základe morálnych princípov, "Nie je to riešenie zločinov spáchaných pred desiatkami rokov, ani to nie je usilovanie sa o spravodlivosť pre zločin, ktorý sa stal, ale týka sa to zločinu, ktorý sa stal a stále pokračuje."

"Toto bude začiatok zastavenia brutálneho prenasledovania. Prenasledovanie sa musí skončiť."

Predsedkyňa Argentínskej asociácie Falun Dafa: Hlavní páchatelia prenasledovania musia byť postavení pred súd

Pani Fu Liwei povedala, že Jiang Zemin a Luo Gan sa v prenasledovaní Falun Gongu dopustili ohavných zločinov, avšak čínsky zákonodarný a právny systém bol pre ČKS nástrojom na prenasledovanie, a pomáhal zločincom v robení zločinov. Za takýchto okolností sme veľmi potešení, že vidíme spravodlivý čin argentínskeho sudcu a pravdu spravodlivosti triumfujúcu nad zlom, pravdu, ktorá víťazí v medzinárodnom spoločenstve.

Pokračovala, "Ďakujeme argentínskemu sudcovi, ktorý udržiava svedomie a spravodlivosť, ako aj všetkých spravodlivých ľudí, ktorí sa zúčastňujú na tomto prípade a všetkých tých, ktorí sa postavili za zabránenie ČKS v prenasledovaní Falun Gongu!"

"Rozhodnutie argentínskeho sudcu nasleduje po podobnom rozhodnutí v Španielsku minulý mesiac, kde bolo päť komunistických vodcov obvinených španielskym Nárondým súdom za ich úlohy v prenasledovaní Falun Gongu. Je to ďalší prielom v právnom postupe v súdnych procesov voči Jiangovi. Všetci hlavní páchatelia, ktorí boli zapojení do prenasledovania Falun Gongu, budú postavení pred súd," dodáva pani Li.

Pozadie

Falun Gongu, tiež známy ako Falun Dafa, je tradičná čínska duchovná prax pre myseľ a telo. Prax obsahuje pomalé, jemné pohyby a meditáciu. Je jednoduchá na naučenie, ľahko sa praktizuje a je zdarma. Jej princípy sú založené na Pravde-Súcite-Znášanlivosti. Prax bola predstavená v Číne v roku 1992 a rýchlo sa rozšírila ústnym podaním po celej Číne a aj za jej hranice. Jej blahodarné účinky na zlepšenie fyzického zdravia človeka, duševnej kondície a morálneho charakteru, nehovoriac o jej pozitívnych účinkoch na verejnosť a spoločnosť ako celok, boli nepopierateľné. V skutočnosti Falun Gong praktizuje viac ako 100 miliónov ľudí v 110 krajinách. Hlavné diela Falun Gongu sú dostupné vo viac ako 30 jazykoch.

20. júla 1999 Čínska komunistická strana spustila brutálne prenasledovanie Falun Gongu. Prenasledovanie používalo politiku genocídy, ako "zničte ich povesť, zruinujte ich finančne, a odstráňte ich fyzicky" a "ak ich zbijete na smrť, ráta sa to ako samovražda". Bolo potvrdené, že v uplynulých desiatich rokoch viac ako 3000 praktizujúcich umrelo v dôsledku prenasledovania a mnohí ďalší praktizujúci boli podrobovaní zatknutiu, mučeniu, stratili sa, alebo im boli dokonca odobraté ich orgány, čo viedlo k ich smrti.

OSN a mnoho medzinárodných ľudskoprávnych organizácii vykonalo hĺbkové vyšetrovania a potvrdili pravdivosť dôkazov o brutálnom mučení praktizujúcich Falun Gongu. Vo viac ako 30 krajinách po svete prebieha viac ako 55 súdnych procesov voči Jiang Zeminovi a ďalším hlavným páchateľom prenasledovania Falun Gongu.

V novembri 2009 Španielsky Národný súd obvinil päť vysokopostavených činiteľov ČKS, vrátane Jiang Zemina, Luo Gana, Bo Xilaia, Jia Qinglina a Wu Guanzhenga za ich úlohy v prenasledovaní Falun Gongu. Boli obvinení z genocídy a mučenia. V súdnej správe sa uvádza, že ak sa potvrdia tieto zločiny, žalovaní budú čeliť viac ako 20 rokom väzenia a dodatočnému finančnému trestu.

17. decembra 2009 argentínsky sudca Lamadrid nariadil zatknutie Jiang Zemina a Luo Gana.

Zdroj: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2009/12/22/113292.html