Výstava obrazov Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť zavítala do Nemecka

(Clearwisdom.net) V Nemeckom meste Schwetzingen sa 12. septembra 2009 konal v miestnom kostole tematický večer s názvom "Cirkvi v jednom svete." Hlavným bodom tejto komunitnej udalosti bola vernisáž výstavy Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť.

Vernisáž výstavy

Riaditeľ umeleckej agentúry Ars Honesta (Šľachetné umenie) Volker Dietz vo svojom príhovore povedal: "Táto výstava vyjadruje ašpirácie tých, ktorí trpeli pod hrozným prenasledovaním. Milióny praktizujúcich Falun Gongu trpeli v prenasledovaním jednoducho preto, že nechceli konať proti svojmu vlastnému svedomiu. Umelci, ktorí na tejto výstave prezentujú svoje diela, patria medzi nich."

Pastor Thilo Muller vo svojom prejave povedal: "Nepoddajný duch - Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť - by mal inšpirovať ľudí k hlbšiemu rozjímaniu."

Návštevníkovi výstavy sa pri štúdiu obrazov vybavili vlastné spomienky z väzenia pod vládou nacistov. So slzami v očiach hovorí: "Takéto utrpenia môžu vydržať len ľudia s pevnou vierou."

Umelecká výstava Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť začína skupinou olejomalieb s témou "Krása kultivácie".

Sprievodca výstavou pán Dietz návštevníkom vysvetlil pojem kultivačná prax. Táto terminológia môže ľuďom na západe znieť cudzo, avšak v Číne má bohatú tradíciu. Prvý čínsky znak pre slovo kultivácia znamená v doslovnom preklade "obnoviť" či "zaplátať", pričom "prax" znamená "zjemňovať" alebo "čistiť". Kultivačná prax má mnohé náboženské formy a metódy, ako aj formy bez náboženstva.

Druhá téma výstavy sa nazýva "Nekompromisná odvaha". Zobrazuje neotrasiteľnú vieru učeníkov Falun Gongu, ktorú si zachovali aj napriek desaťročnému prenasledovaniu Čínskou komunistickou stranou.

Výstavu završuje tematický celok "Spravodlivosť zvíťazí". Vyjadruje princíp, že robenie dobra či zla prinesie zodpovedajúcu odplatu.

Mnohí návštevníci boli výstavou dojatí. Pastor Wolfgang Gaber napísal do knihy návštev: "Tieto obrazy nám pomohli vytriezvieť. Spravili na mňa hlboký dojem. Ich účinok je oveľa väčší ako hlasná propaganda súčasných médií." V ten večer videlo vystavené maľby mnoho ľudí. Viacerí vyjadrili vďačnosť, že sa mohli dozvedieť viac o prenasledovaní Falun Gongu.

Zdroj: http://clearwisdom.net/html/articles/2009/10/9/111433.html