Belgicko: Medzinárodná výstava "Pravdivosť, Súciť, Znášanlivosť " slávila úspech v Európskom parlamente

28. júna 2005 bola v Bruseli v Európskom parlamente otvorená medzinárodná výstava "Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť". Výstavu zorganizovala belgická Asociácia Falun Gongu a bola vrelo podporená členom európskeho parlamentu pánom Pannellom.

 
Medzinárodná výstava "Pravdivosť, Súciť, Znášanlivosť " v Európskom parlamente

Umelecká výstava predstavila vyše 20 výtvarných diel západných a čínskych umelcov. Bola rozdelená na 4 témy: "Krása kultivácie", "Neochvejná statočnosť", "Volanie po spravodlivosti" a "Spravodlivosť víťazí".

V prvý deň výstavy si prišlo pozrieť obrazy mnoho predstaviteľov z 25 členských krajín EÚ a pracovníkov Európskeho parlamentu. Mnohým z nich sa nechcelo odíjsť. Niektorí prišli späť a pozreli si obrazy viackrát. Návštevníci boli veľmi dotknutí odkazom malieb a veľmi ich ocenili.

Viacerí boli prekvapení, keď sa dozvedeli o tomto brutálnom prenasledovaní praktizujúcich Falun Gongu čínskou komunistickou stranou.

 
Medzinárodná výstava "Pravdivosť, Súciť, Znášanlivosť " v Európskom parlamente

Mnohí návštevníci povedali, že to bola najlepšia umelecká výstava, ktorú v parlamente doposiaľ videli.

Po zhliadnutí obrazov, slečna z Portugalska, ktorá pracuje pre investičný fond, povedala, že to pre ňu bol najdojemnejší moment a veľmi dúfa, že bude môcť pomôcť dostať tieto vynikajúce diela i do mnohých ďalších krajín.

Dlhoročný úradník Európskeho parlamentu si veľmi pozorne prezrel každý obraz. Potom prišiel k asistentom výstavy a povedal: "Som vám veľmi vďačný, že ste sem priniesli také čisté a krásne umenie. Pevne dúfam, že môžem pre výstavu niečo urobiť." V návštevnej knihe nechal odkaz: "Spravodlivosť určite zvíťazí."

Na vernisáži večer 28. júna, člen parlamentu pán Pannella povedal, že je veľmi rád, že výstava môže byť v Európskom parlamente. Diela zobrazujú odvážne úsilie praktizujúcich Falun Gongu a ich volanie po slobode vyznania. Snažia sa nie len kvôli Falun Gongu, ale tiež vôli všetkým Číňanom, ktorí hľadajú slobodu.

Pán Slatts z belgickej Asociácie Falun Gong v príhovore poďakoval členom európskeho parlamentu za ich nepretržitú podporu Falun Gongu. Vyjadril nádej, že vďaka tejto výstave sa viac ľudí dozvie o kráse Falun Gongu a pripojí sa k hlasom po celom svete odsudzujúcim prenasledovanie Falun Gongu v Číne.

Umelci - autori týchto diel, tiež poslali list, v ktorom blahoželajú organizátorom výstavy a želajú výstave veľký úspech. Poďakovali aj členom európskeho parlamentu za ich podporu. Tiež poďakovali belgickej Asociácii Falun Gongu a všetkým asistentom, ktorí pomohli výstavu zorganizovať.

V liste stálo: "Všetci praktizujeme Falun Gong. Naša inšpirácia pochádza z kultivácie. Prostredníctvom našich diel chceme návštevníkom zdieľať krásu kultivácie, odhaliť brutálne prenasledovanie Falun Gongu čínskym komunistickým režimom a ukázať neochvejnú odvahu praktizujúcich Falun Gongu čeliacich prenasledovaniu. Prajeme si, aby sa prostredníctvom tradičného umenia mohli ľudia vrátiť k normálynm ľudským hodnotám a spravodlivej viere."

 
Medzinárodná výstava "Pravdivosť, Súciť, Znášanlivosť " v Európskom parlamente

Výstava trvala tri dni a úspešne sa ukončila 30. júna. Praktizujúci z Holandska, Francúzska a Nemecka prišli pomôcť belgickým praktizujúcim s inštaláciou obrazov a vysvetľovaním diel pre návštevníkov.

Zdroj: http://www.clearharmony.net/...a27580.html