Novoročné želanie

V roku dvanástom si želám len
By v srdci človek nosil čen-šan-žen
Človek človeku nech je priateľom
A ľudia si pomáhajú v dobrom i zlom
Hoc aj nebesá by zajtra spadnúť mali
Zákon nech ľudom je svetlom v diali

Poznámka: čen-šan-žen: princípy Falun Gongu v čínštine, v preklade pravda-súcit-tolerancia