František Mikloško: Silu ducha nemožno poraziť násilím ani hmotou

Slovenská Asociácia Falun Gong oslovila viaceré slovenské osobnosti s prosbou o podporu a vyjadrenie solidarity praktizujúcim Falun Gongu v Číne, ktorých komunistický režim prenasleduje a dokonca zabíja spôsobom v ľudskej histórii nevídaným – odoberá im orgány za živa.

Viaceré osobnosti Slovenska sa rozhodli zareagovať a vyjadriť svoju solidaritu, ktorú si veľmi vážime. Budeme prinášať autentické vyjadrenia ľudí, ktorí sa rozhodli neprizerať sa ďalej nečinne a zastať sa týchto nevinných ľudí, ktorých čínsky režim od roku 1999 prenasleduje. (video WOIPFG o odberoch orgánov)

František Mikloško, disident a bývalý predseda SNR, sa potom, čo sa dozvedel podrobnejšie fakty o situácii praktizujúcich Falun Gongu v Číne, vyjadril takto:

„Silu ducha nemožno poraziť násilím ani hmotou.

Keď som si pozrel film Dr. Wanga o prenasledovaní príslušníkov Falun Gongu, keď som si vypočul rezolúciu Amerického senátu k prenasledovaniu Falun Gongu, keď som si vypočul rezolúciu Európskeho parlamentu k tejto istej téme, keď som sa dopočul, že Izrael a Taiwan zákonom zakázali svojim občanom, aby si nechávali robiť transplantácie v Číne, tak sa ma zmocnila hrôza a des.“

František Mikloško taktiež pridal svoje osobné vyjadrenie solidarity: „Vyjadrujem svoju solidaritu s týmito prenasledovanými praktizujúcimi Falun Gongu. Vyjadrujem solidaritu so všetkými prenasledovanými pre ich presvedčenie. Vyjadrujem moju hlbokú účasť na ich utrpení. Modlím sa za nich.

Prosím a žiadam predstaviteľov Čínskej republiky, aby prestali s týmto prenasledovaním. Aby umožnili ľuďom, aby žili slobodne podľa svojho svedomia.

Verím, že tieto slová, aj keď z malého Slovenska, sa raz naplnia skutočnosťou.“