Podpora

Dopis od pana poslance Martina Mejstřika na podporu lidských práv v Číně

Pan poslanec Martin Mejstřík v nám zaslaném dopise vyjádřil svůj nesouhlas s brutálním a bezcitným zacházením s praktikujícími Falun Gongu v Číně a připojil se tímto k celosvětovému úsilí postavit Ťiang Cemina před spravedlivý soud s cílem ukončit pronásledování nevinných lidí. Oskenovaný list…
Podpora,

Senátorka PČR RNDr. Jitka Seitlová, poslanec sněmovny parlamentu ČR Karel Sehoř, členové rady města Zlína a obce Stříbřec podpořili petici za zastavení pronásledování Falun Gongu.

Nastal šestý rok neúprosného pronásledování praktikujících Falun Gongu čínským režimem. Čínské úřady používají stále tvrdší praktiky očerňování a ubližování lidem věnujícím se této poklidné praxi. Svět se dozvídá stále více a více o zvěrstech páchaných na lidech ztělesňujících pravdivost, soucit a…
Podpora,

Představitelé měst, vysokých škol a senátu České republiky podpořili petici na podporu lidských práv praktikujících Falun Gongu v Číně

U příležitosti pěti let pronásledování praktikujících Falun Gongu čínskými úřady jsme dopisem upozornili představitele českých měst a vysokých škol na situaci v Číně. Mnozí se podepsáním petice připojili k výzvě za ukončení tohoto pronásledování. Text petice Petičnímu Výboru ČR a Spojeným…
Podpora,

K příležitosti Mezinárodního dne proti mučení podpořili praktikující Falun Gongu poslanci p. Doc. MUDr. Zvěřina CSc., p. Pleva, senátor p. Mgr. Kroupa a výbor Olympic Watch

Ke Dni boje proti mucení.... 26.6.2004 Jedním z prvotních prokletí lidstva je jeho sklon k násilí. Podobně jako jejich subhumánní příbuzní, dovedou být lidé velice krutí ke svým nepřátelům, ale také k nepřátelům domnělým. Krutost je z povahy věci lidskými kulturami setrvale potlačována jako věc…
Podpora,