Názory

Voda, pôvod života

Pradávny kultivačný systém Falun Dafa rieši záhady modernej vedy Zhao Yihong Volám sa Zhao Yihong a som z Tokia. Rád by som sa s vami podelil o niekoľko fotografií, ktoré ukazujú krásu a záhadnosť vodných kryštálov. Tiež by som rád povedal, že Falun Dafa je skutočnou vedou. Fotky a ich…
Názory,

Ušľachtilý človek je prísny na seba a tolerantný k ostatným

Od Zhizhen V tradičnej čínskej kultúre, byť prísny na seba a tolerantný k ostatným je jedným z princípov, podľa ktorého sa správa ušľachtilý človek, a podľa ktorého zaobchádza s ostatnými ľuďmi v spoločnosti. Je to prejav cnosti človeka. Byť prísny na seba je vznešená charakterová črta, ktorá…
Názory,

Láska a dobrota - vzťahy dávnych párov

(PureInsight.org) V tradičnej kultúre kultúre sa okrem lásky dvojice kladie väčší dôraz na zodpovednosť za vzájomnú starostlivosť. "Desať rokov sa musia snažiť, aby mohli spolu žiť, sto rokov sa musia snažiť, aby spolu mohli spať." Toto ukazuje, že vzťahy sa tiahnu dlhými rokmi a ľudia si vážia…
Názory,

Príbeh z histórie: Ako Pcheng Ťiao vrátil zlatý náramok

[PureInsight.org] V ôsmom roku Tchien-šun počas dynastie Ming (1464 n.l.) študent menom Pcheng Ťiao cestoval zo svojho rodného mesta Ťi Šuej do hlavného mesta, aby sa zúčastnil na cisárskej skúške do služby občanom. Jeho sluha a on zostali jednu noc v hoteli. Niekto z izby na poschodí vylial na zem…
Názory,

Konfucius a Žan Čchiou

(Clearwisdom.net) Každý Konfuciov študent mal svoj vlastný charakter. Niektorí boli skromní a chceli sa učiť; niektorí boli silní a radi sa s inými preli; niektorí boli bojazliví a zlepšovali sa pomaly. Avšak Konfucius vyučoval každého študenta podľa jeho povahy a pomáhal mu stať sa užitočným a…
Názory,

Zbavit se závisti/žárlivosti a proměnit neštěstí ve štěstí

Tento příběh se odehrál za vlády dynastie Song. Jiang Yuan měl deset synů - prvorozený byl hrbáč, nohy druhého byly ochrnuté, další měl zakrnělé končetiny, jiný nepohyblivé nohy, pátý syn byl duševně zaostalý, ten další byl nesvéprávný, sedmé dítě bylo hluché, osmý potomek byl slepý, devátý němý…
Názory,

Příběhy starověké Číny: Splatit těm, kteří nám pomohli

Za vlády císaře Qianionga v období dynastie Qing žil muž jménem Zhan Gu. Ačkoliv nebyl majetný, byl to muž laskavý a důvěryhodný. V Shanghaji na ostrově Chongming si pan Chen ze Sichuanu, postarší majitel zastavárny, najal na výpomoc do obchodu pana Zhana Guu. Zhan Gu byl usilovný a kompetentní…
Názory,

Příběhy starověké Číny: Cheng Lin a požár v paláci

Za vlády císaře Rena ze severní Song dynastie (období 1023 až 1063) v hlavním městě Kaifengu žil vysoce postavený muž jménem Cheng Lin, který se zasloužil o prosazování zákonů. Jednoho dne v královském paláci vypukl požár, který zničil dva sály. Eunuši v paláci vyšetřovali jeho příčinu a v místě…
Názory,

Tradičná kultúra: Láskavý, veľkodušný a vždy mysliaci na iných

Čching Jan (Clearwisdom.net) Čang Č'-čchang žil počas Severnej dynastie Song (960-1127). Bol láskavý, odpúšťajúci a ušľachtilý. Vo všetkom, čo robil, bral ohľad na druhých. Čang Č'-čchang študoval na cisárskej akadémii. Vo feudálnej Číne to bola škola pre vysokých úradníkov a považovala sa za…
Názory,